سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه موسسه آموزش عالي نقش جهان
    1399/04/15  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

قابل توجه دانشجويان عزيز: در صورتی که وجه کسرشده از حساب شما جهت خرید شارژ به حساب کارت تغذیه شما اضافه نشد طی 72 ساعت به حساب بانکی شما باز خواهد گشت .